Coaching geniet voorkeur


De mogelijkheid om zich verder te kunnen ontwikkelen is voor veel werknemers belangrijker dan een loonsverhoging of bijkomende vakantiedagen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Cubiks bij vijfhonderd mensen in drieëndertig landen. De onderzoekers stelden vast dat de personeelsleden een grote waarde hechten aan de ontwikkelingsmogelijkheden die door de werknemer worden geboden. Er wordt aan toegevoegd dat coaching de meest geprefereerde ontwikkelingsstrategie vormt.

De onderzoekers stelden vast dat 93 procent van de werknemers aangeeft langer bij een organisatie te willen blijven die in hun ontwikkeling investeert. Daarnaast zou 70 procent de voorkeur geven aan een training boven bijkomende vakantiedagen. Bovendien benadrukte meer dan 50 procent ontwikkelingsmogelijkheden te verkiezen boven een salarisverhoging.