Het mooie is dat een verandertraject richting een liefdevolle(re) organisatie eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Een paar spelregels :

1. Schep voorwaarden waarin het vanzelfsprekend wordt dat iedereen binnen de organisatie elkaar als bondgenoten beschouwt in plaats van als concurrenten. Bijvoorbeeld door bij beloningen en beoordelingen vooral naar gezamenlijke prestaties te kijken

2. Stimuleer persoonlijk contact en maak hartelijk zijn zonder daar iets voor terug te verwachten vanzelfsprekend

3. Roddel en oordeel niet langer over elkaar. Wees consequent met de regel dat feedback altijd open en rechtstreeks gegeven wordt

4. Stimuleer mensen die hun persoonlijke gevoelens ter discussie stellen, juist waar die ingaan tegen wat vanzelfsprekend is