TRENDS magazine geeft ons nieuwste pocketboek ‘ReRAMP your business’, dat integraal gewijd is aan het geluk van werknemers, gratis aan al haar lezers. In deze periode van het jaar waar vele goede voornemens worden gemaakt, past een boek dat gaat over geluk bijzonder goed. Vooral wanneer in dit boek aan leidinggevenden wordt uitgelegd op welke manier ze het geluk bij hun medewerkers kunnen verhogen en als een prettig gevolg daarvan de bedrijfsresultaten maximaliseren. Je kunt hierover nog veel meer te weten komen op www.thehappywave.com