Zopas verscheen een interview met Bart De Bondt in Libelle magazine. Onderwerp: kwetsbaarheid op de werkvloer. Bart is een pleitbezorger en werkt met teams sterk op dit onderwerp. Zo ontstaat er een groot onderling vertrouwen waardoor elk teamlid tot maximale ontwikkeling komt. PDF van het interview op aanvraag te verkrijgen. Klik hier