E-Coaching: Dé manier om gewenste gedragsverandering bij medewerkers te realiseren

Bedrijven besteden erg veel tijd en geld aan het communiceren van de strategie en gewenste cultuur aan hun medewerkers. Ze hopen dat via meetings, nota’s, emails, videoboodschappen en trainingen uiteindelijk het gewenste resultaat geboekt wordt.  Hoewel mensen na zo’n intens communicatietraject wel min of meer weten wat er van hen verwacht wordt, zien we vaak dat ze er niet in lukken om hun intenties in effectieve daden om te zetten. Dat heeft te maken met het feit dat om gedragsverandering te kunnen realiseren, meer nodig is dan enkel communicatie en training. Er dient ook effectief te worden ingegrepen en ondersteuning geleverd op het concrete werkveld. Enkel op die manier kan een intentie na verloop van tijd omgezet worden in automatisch gedrag. E-coaching is daarbij de meest effectieve manier om dit te realiseren. Meer info vind je op www.ecoachpro.nl